Aranżacja przestrzeni domowej dla seniorów

ARANŻACJA PRZESTRZENI DOMOWEJ DLA SENIORÓW

Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider Projektu: PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, www.pcgpolska.pl/

Partner Projektu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55 m. 50,

00-542 Warszawa www.e.org.pl/

Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych i niepełnosprawnych mających problem z mobilnością we własnym domu. Innowacją jest wejście w środowisko seniorów, propozycja zmian, poprzez doradztwo zakupu odpowiedniego sprzętu pomocniczego, bądź przebudowę poszczególnych pomieszczeń, ułatwiające swobodne poruszanie się i korzystanie z przestrzeni domowej. Dla poprawienia standardu życia w domu, chcemy wprowadzić Zespół Interdyscyplinarny: fizjoterapeutę, pielęgniarkę i psychologa. Chcemy wydać informator zawierający informacje w jaki sposób zniwelować bariery architektoniczne, do jakich instytucji się udać, jakie wnioski wypisać, aby uzyskać dofinansowanie do zniwelowania barier architektonicznych, w jaki sprzęt warto się zaopatrzyć, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie. Stworzymy ofertę przykładowych rozwiązań z udogodnieniami w poszczególnych przedziałach cenowych, bądź zaproponujemy zmiany bezkosztowe, polegające na przemeblowaniu wnętrza.•

Odbiorcami innowacji będą osoby starsze mające problem z „normalnym” funkcjonowaniem we własnym domu. Wyszczególniliśmy 4 grupy, do których chcemy skierować innowację:

  1. osoby słabowidzące/niewidome;
  2. osoby z zaburzeniami pamięci/chorobą Alzheimera;
  3. osoby niepełnosprawne samodzielne;
  4. osoby niepełnosprawne niesamodzielne (pomoc opiekunom formalnym i nieformalnym).

Będą to osoby, które często większość swego czasu spędzają w domu, nawet w jednym miejscu, bo nie mogą sprawnie korzystać z przestrzeni domowej i sprawnie funkcjonować samodzielnie. Osoby, które z dnia na dzień rezygnują z dotychczasowych zadań, aktywności, które powoli izolują się od społeczeństwa. Będą to też opiekunowie osób niesamodzielnych, którzy borykają się nie tylko ze swoimi problemami, ale i problemami osób, którym pomagają.

Angażując poszczególnych odbiorców w działania pilotażowe, będziemy chcieli poznać ich opinie, czy zaproponowane przez Zespół Interdyscyplinarny zmiany aranżacyjne mieszkania, środki pomocowe, ćwiczenia usprawniające, spełniają swoje wymogi i faktycznie poprawiają im komfort życia. Ich rekomendacje i opinie będą stanowiły podstawę do opracowania uniwersalnego informatora pomocowego i jego przydatności dla rodzin/opiekunów zgłaszających się po wsparcie (dobór odpowiedniego sprzętu/dofinansowania). Czas i przebieg spotkań w domach uczestników projektu, będzie dostosowany do ich indywidualnych potrzeb (z uwzględnieniem stanu zdrowia itp.).