Taksówka dla seniorów

PROJEKT ZAKOŃCZONY 31.12.2021

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Inowrocław.

Przedmiotem projektu „TAKSÓWKA DLA SENIORÓW” są bezpłatne usługi transportowe dla mieszkańców Inowrocławia po 70 roku życia. Głównym celem jest stworzenie możliwości wyjścia z domu i uczestniczenia w życiu społecznym oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną.
Każdy mieszkaniec Inowrocławia, który ukończył 70. rok życia może skorzystać z czterech bezpłatnych przejazdów taksówką tam i z powrotem. Seniorzy mogą z nich korzystać 5 dni w tygodniu w godz. 7.00 – 19.00, a powroty z kursu będą mogły odbywać się maksymalnie do godz. 20.00. Kierunki podróży są ściśle określone. Mieszkańcy mogą udać się do szpitala lub przychodni specjalistycznej, do urzędu i na grób bliskich. Z seniorem może podróżować pełnoletni opiekun. Taksówkę należy zamówić z trzydniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 22 439 00 40. Z przewozów mogą również skorzystać starsze osoby niepełnosprawne (transport specjalistyczny).
Projekt „Taksówka dla seniorów” działa od 2018 roku.