Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, a także osobami unieruchomionymi na skutek urazu, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.
Świadczenia gwarantowane obejmują:
  • opiekę pielęgniarską od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 20.00 ,
   a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach,
  • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
  • pomoc w uzyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do odpowiedniej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa świadczona przez SWP „FLANDRIA”
w Inowrocławiu jest bezpłatna, refundowana przez NFZ,
a świadczona przy współpracy
z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi POZ.

 

Krok po kroku jak uzyskać dostęp do opieki ?
  • pobierz i wydrukuj formularz [kartę oceny (skala Barthel) i skierowanie do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej] korzystając z przycisku w dolnej części strony, bądź uzyskaj je osobiście w SWP „FLANDRIA”, ul. Andrzeja 15, 88-100 Inowrocław,
  • z wydrukowanymi formularzami udaj się do lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki środowiskowej, poproś o wypełnienie,
  • z wypełnionymi formularzami zapraszamy do nas!
Informację dotyczące Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej udziela:
Jolanta Malczyk
664-999-883
pod@flandria.pl
Sekretariat
(52) 3574795
w godz. 8.00 – 15.30
sekretariat@flandria.pl
ul. Andrzeja 15, Inowrocław