Praca

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

zatrudni na terenie gminy Inowrocław osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kandydat musi posiadać:

 • kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty
 • co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  • szpitalu psychiatrycznym;
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  • zakładzie rehabilitacji;
  • innej jednostce niż wymienione w pkt powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych

 • mile widziane prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w siedzibie firmy ul. Andrzeja 15 II piętro, Inowrocław

lub na adres e-mail: pod@flandria.pl

tel. 664 999 883

Jolanta Malczyk

Pielęgniarka Koordynująca

Data oferty: 27.02.2023