Projekt „Razem nie tylko w Święta”

Projekt „razem nie tylko w Święta” został w całości zrealizowany na terenie Gminy Kcynia w okresie od 02.12.2014 do 22.12.2014. Odbiorcami działań miały być osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, osoby starsze, dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice/opiekunowie uczestników oraz społeczność lokalna. W związku z dużym zainteresowaniem projektem grono odbiorców poszerzyło się wśród grupy seniorów, a także o osoby dotknięte patologią społeczną.
Pierwszym działaniem były dwugodzinne warsztaty pamięci przewidziane dla około 25 członków lokalnego Klubu Seniora. Zajęcia zostały przeprowadzone przez koordynatora regionu Bydgoszcz w zaplanowanym terminie (08.12.2014) w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kcyni. W warsztatach uczestniczyło jednak ponad 40 osób, nie tylko członków Klubu Seniora, ale także słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami i nieobecnością wszystkich słuchaczy UTW, prezes grupy poprosiła o ponowne zorganizowanie warsztatów w późniejszym terminie niezwiązanym z projektem.
Działaniem kolejnym były pokazowe zajęcia ortofoniczne dla 25 osobowej grupy pięciolatków z Przedszkola im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni. Zajęcia zostały przeprowadzone przez specjalistę – logopedę w zaplanowanym terminie (09.12.2014), aczkolwiek w warsztatach brało udział 46 dzieci. W zajęciach uczestniczyli również nauczyciele wychowania przedszkolnego, aby wypracować narzędzia do dalszych działań. Zajęcia miały odbywać się  w ciągu 45 minut z podziałem na dwie grupy, ale ze względu na problemy kadrowe, przy pomocy wolontariuszki i koordynatorki, odbyły się w jednej 46 osobowej grupie przez półtora godziny.
Działanie trzecie obejmowało półtoragodzinne zajęcia z fizjoterapeutą z wykorzystaniem wcześniej zakupionych w Sklepie  Flandrii piłek rehabilitacyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia „Ordo Ex Chao”. Decyzja o zakupieniu piłek rehabilitacyjnych wynikała z chęci kontynuowania rozwoju osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbyły się w zaplanowanym terminie (10.12.2014) w Domu Świętego Mikołaja. Zajęcia zostały przeprowadzone przez specjalistę, a zarazem naszego partnera medycznego w dwóch  grupach około 15-20 osobowych. Uczestnikami nie były tylko osoby niepełnosprawne, jak wcześniej zakładaliśmy. Były to też osoby z tak zwanych rodzin patologicznych, z różnymi problemami – rozszerzyła się nam grupa odbiorców o osoby dotknięte patologią społeczną, alkoholizmem i narkomanią.
Następne działanie obejmowało półtoragodzinne warsztaty z arteterapii dla dwóch grup 15-20 osobowych, które zostały przeprowadzone przez specjalistę – fizjoterapeutę, a zarazem naszego partnera medycznego. Odbiorcą zadania byli podopiecznych Stowarzyszenia „Ordo Ex Chao” i podobnie, jak we wcześniejszym działaniu, nie ograniczaliśmy się tylko do osób niepełnosprawnych. W związku z realizacją projektu w okresie świątecznym, tematem zajęć była Wigilia, a konkretniej stworzenie ozdób choinkowych. W warsztatach brała udział również przedstawicielka Urzędu Miejskiego. Zajęcia nie odbyły się we wcześniej zaplanowanym terminie (12.12.2014). Z powodu nieobecności odbiorców działania, a zarazem podopiecznych Stowarzyszenia „Ordo Ex Chao”, warsztaty odbyły się w dniu 17.12.2014.
W działaniu kolejnym zaplanowaliśmy bezpłatne badania poziomu cukru, kwasu moczowego
i ciśnienia krwi dla mieszkańców Kcyni. Badania odbyły się we wcześniej ustalonym terminie (11.12.2014) w Sali obrad Urzędu Miejskiego i zostały rozreklamowane przez Urząd Miejski. Badania miały obejmować około 150 osób, ale ze względu na niedogodne warunki atmosferyczne i nagłe przesunięcie wyjazdu na basen wcześniej zgłoszonej grupy seniorów, w badaniach wzięło udział raptem ponad czterdzieści osób.
Finalnym działaniem było wspólne zdobienie choinki wcześniej zrobionymi na warsztatach
z areterapii ozdobami, a także spotkanie Wigilijne, zorganizowane w Stowarzyszeniu „Ordo Ex Chao”, w którym brało udział ponad czterdzieści osób. W ubieraniu, zakupionej wcześniej przez nas choinki, brali udział wszyscy podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia „Ordo Ex Chao”, a także przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Kcyni. Podczas kolacji Wigilijnej, na którą został zaproszony także nowy burmistrz Kcyni Marek Szaruga, rozdaliśmy uczestnikom drobne upominki. Wspólnie z przedstawicielami Urzędu oraz Dyrekcją Stowarzyszenia wymieniliśmy się spostrzeżeniami na temat zrealizowanego projektu. Spotkanie Wigilijne odbyło się we wcześniej ustalonym terminie (17.12.2014).
Wszelkie przedsięwzięcia, które zrealizowaliśmy w ramach projektu, zostały sfotografowane i opisane nie tylko na naszych flandryjskich portalach, ale także na portalu prowadzonym przez Urząd Miejski – www.kcynia.pl, a także portalu www.kcynia24.pl . Dzięki projektowi zacieśniła się również współpraca z Urzędem Miejskim w Kcyni, który pragnie realizować kolejne projekty, a także finansować innego typu działania realizowane przez nasze Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.