Centrum Doradztwa Pacjentowi

Głównym celem projektu jest dostarczenie informacji na temat praw pacjenta
i przedstawienie sposobów na uzyskanie pomocy w razie choroby i / lub niepełnosprawności.

Koordynatorzy regionalni dysponują bazą instytucji świadczących pomoc osobom
z problemami zdrowotnymi w poszczególnych regionach (szczególnie dla pacjentów długoterminowo chorych i niepełnosprawnych) i udzielają kompleksowych informacji
i pomocy w różnych procedurach np. pozwalających uzyskać dofinansowanie na sprzęt medyczny.