Głównym celem „Akademii Zdrowia dla dorosłych” jest zwrócenie uwagi uczestników na problem profilaktyki zdrowia, odpowiedniego dobór aktywności fizycznej, bezpieczeństwa w codziennym życiu, jak również zapobieganie samotności i izolacji społecznej. Podejmowane działania odnoszą się do zgodnej z WHO szerokiej definicji zdrowia fizycznego, psychicznego jak i społecznego, stąd proponowane zajęcia poza tematyką zdrowotną, poruszają również zagadnienia związane z edukacją, rozwijaniem własnych kompetencji i nabywaniem nowych umiejętności.
 
W ramach Akademii odbywają się:
  • wykłady, warsztaty i zajęcia grupowe w obszarach: zdrowia, bezpieczeństwa, aktywacji
  • konsultacje indywidualne z lekarzami i innymi specjalistami związane z tematyką zdrowia
  • badania profilaktyczne
  • wyjazdy o charakterze turystyczno-rehabilitacyjnym i wczasy rehabilitacyjne
Działania te są realizowane w biurach koordynatorów regionalnych i salach wolontariatu , na terenie sklepów medycznych SCE „Flandria”oraz w siedzibach innych organizacji (np. Klubach Seniora, DPS’ach)
Odbiorcami projektu są mieszkańcy poszczególnych regionów (zarówno terenów miejskich jak i miejsko-wiejskich).