Akademia Zdrowia – Słupskie Dni Seniora

Data realizacji: 01.04.2019 – 30.06.2019
Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów i wykładów dla dorosłych mieszkańców Słupska, z naciskiem na grupę osób w wieku emerytalnym, wraz z pakietem bezpłatnych badań profilaktycznych. Całość była zakończona Finałem w postaci Słupskich Dni Seniora – dwudniowej konferencji poświęconej tematyce zdrowia i tematów okołozdrowotnych.
Przeprowadziłyśmy zajęcia w zakresie dziedzin związanych ze zdrowiem i aktywizacją w czterech blokach tematycznych: ziołolecznictwo, dietetyka, psychologia, zajęcia florystyczne z tworzenia ogrodów w szkle oraz pakietu bezpłatnych badań profilaktycznych – pomiaru ciśnienia i tkanki tłuszczowej, konsultacji fizjoterapeuty z kinesiotapingiem, podoskopowego badania stóp, spirometrii oraz pomiaru cukru, cholesterolu oraz kwasu moczowego we krwi.
Całość działań była zwieńczona dwudniową konferencją skupioną wokół tematyki zdrowia. W ramach konferencji przeprowadziliśmy serię wystąpień (5 wystąpień x 2 dni) specjalistów z dziedziny zdrowia oraz tematów okołozdrowotnych (dietetyka, fizjoterapia, podologia, trychologia, kosmetologia, psychologia itp.) połączonych z wyżej wymienionym pakietem badań profilaktycznych.
Imprezę uświetnił poczęstunek dla uczestników oraz atrakcje zaproponowane przez partnerów Stowarzyszenia, prezentowane na stoiskach rozmieszczonych na korytarzu budynku SCOPiES.
Odbiorcami zadania byli mieszkańcy Słupska, osoby dorosłe, z naciskiem na osoby w wieku emerytalnym, które zapisały się na listę uczestników pod wpływem prowadzonych działań promocyjnych.
Celem głównym prezentowanego projektu było szerzenie idei „Positive Health”, edukacja prozdrowotna, zwiększanie świadomości zdrowotnej oraz poczucia wpływu i sensu życia wśród uczestników – dorosłych mieszkańców Słupska, z naciskiem na osoby w wieku emerytalnym.