Projekt PROtect

 

 


 
Erasmus+ Programme – Strategic Partnership
Project Nr:
2017-1-RO01-KA204-037395
Od 1.09.2017 do 31.08.2019 nasze Stowarzyszenie wraz z partnerami zrealizowało projekt pod nazwą „Promote traditions through handmade crafts” (PROtect) (nr 2017-1- RO01-KA204- 037395) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+: KA2, Cooperation for innovation and the exchange of goodpractices, Strategic Partnership with MULTIPLE BENEFICIARIES.
 
W projekcie brało udział sześć organizacji:
  1. Asociatia De Ajutor Mutual A.D.A.M. Moldovita – ADAM Moldovita – Rumunia
  2. Een dorp voor een dorp – DVD – Belgia
  3. ASOCIATIA DEAJUTOR MUTUAL SLATINA TIMIS – Rumunia
  4. Limburgs Platform Roemeniëwerkingen – LimPRo – Belgia
  5. Народно читалище „Архимандрид Доситей-1908” – Narodno chitalishte „Arhimandrid Dositey-1908” – Bułgaria
  6. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – Polska
Projekt skierowany był do kobiet w podeszłym wieku i bezrobotnych. Ponieważ na obszarach wiejskich i w małych społecznościach istnieje niewiele możliwości rozwoju osobistego i  działań na rzecz włączenia społecznego, poprzez projekt PROtect chcieliśmy zaoferować alternatywę poprzez kursy przedsiębiorcze, lekcje języka angielskiego, informatyki oraz praktyczne warsztaty.
Cele projektu PROtect:
1. Ustanowienie europejskiego międzynarodowego dialogu między organizacjami kobiet poprzez comiesięczne praktyczne warsztaty, 3 międzynarodowe spotkania i dwa międzynarodowe działania edukacyjne w ciągu pierwszych 20 miesięcy trwania projektu.
2. Uprawianie rzemiosła ręcznego w zorganizowanych warsztatach w każdej organizacji partnera od drugiego do 23 miesiąca projektu.
3. Umożliwienie 6 organizacjom rozwoju działań na rzecz włączenia społecznego i wzrostu poczucia własnej wartości 90 kobiet w ciągu 24 miesięcy trwania projektu.

Kursy przedsiębiorczości, językowe, informatyczne, praktyczne warsztaty, międzynarodowe spotkania, wizyta studyjna, nauka nowych rzeczy w ciekawy i interaktywny sposób z akcentem na tradycyjne rękodzieło ręczne mogą być krokiem w znalezieniu rozwiązań dla potrzeb kobiet.
Projekt był realizowany międzynarodowo, dzięki czemu mogliśmy wykorzystać doświadczenie innych europejskich organizacji.