Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” od 2002 jest organizatorem Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Jej głównym celem jest promocja zdrowia, popularyzowanie idei wolontariatu oraz działania ukierunkowane na pomoc osobom chorym, starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym, aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz popularyzowanie terapii ruchem. Co roku w zawodach bierze udział ponad 1000 osób w tym około 300 niepełnosprawnych zawodników, którzy corocznie oczekuje na ten specjalny dzień – pełen emocji i nagród dla każdego.
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych jest wydarzeniem mającym na celu wzbudzenie większej empatii i tolerancji dla osób niepełnosprawnych.
Przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko- pomorskiego.
Celem, a zarazem założeniem spartakiady jest:
 • aktywizacja środowisk niepełnosprawnych celem rozwijania i popularyzacji czynnej reakcji dla zdrowia,
 • rozwijanie specyficznych form kultury fizycznej wśród niepełnosprawnych,
 • popularyzowanie terapii ruchem dla relaksu psychicznego i fizycznego,
 • popularyzowanie akceptacji innych.
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych odbywa się w Hali Widowiskowo- Sportowej w Inowrocławiu.
W Spartakiadzie biorą udział uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu, Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopieczni niepełnosprawni zrzeszeni w organizacjach pozarządowych.
 
Zawody odbywają się w pięciu grupach:
Grupa pierwsza:
 • młodzież z niepełnosprawnością w wieku 13- 18 lat.
Grupa druga:
 • osoby na wózkach z dysfunkcją kończyn górnych i dolnych ( kobiety i mężczyźni).
Grupa trzecia:
 • osoby na wózkach z dysfunkcją kończyn dolnych ( kobiety i mężczyźni).
Grupa czwarta:
 • pozostałe osoby niepełnosprawne.
* Kobiety- kategorie wiekowe:
 1. 19-35 rok życia
 2. 36-45 rok życia
 3. 46-60 rok życia
 4. powyżej 60 roku życia.
* Mężczyźni- kategoria wiekowe:
 1. 19-35 rok życia
 2. 36-45 rok życia
 3. 46-60 rok życia
 4. powyżej 60 roku życia
Grupa piąta:
 • osoby niewidome i ociemniałe.