Nasze działania Inowrocław

W działania regionu Inowrocław, wpisane są różnego rodzaju aktywności i działania profilaktyczne dla osób starszych, niepełnosprawnych i młodzieży.
Do przykładowych działań należy wymienić Dzień Kobiet w Palmiarni w Inowrocławiu, gdzie wolontariusze dokonywali pomiarów dla chętnych osób (przebadano około 200 osób), Dzień Kobiet w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, gdzie przed pandemią przeprowadzano tam warsztaty i treningi pamięci, trening pamięci dla drugiego oddziału w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,  noworoczny spacer uczestników Klubu Integracji Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”, karaoke zorganizowane dla Klubu Integracji Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”, warsztaty Klubu Seniora „Aktywni 55+”.
 
W wyniku pandemii i wniesionych obostrzeń część działań w Inowrocławiu została tymczasowo wstrzymana.