Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni

Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni – projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupsk
Okres realizacji: 02.09-20.12.2019
Wartość projektu: 49 500,00 zł (dotacja Miasta Słupsk – 43000,00 zł)
Projekt zakłada objęcie zajęciami z zakresu edukacji zdrowotnej na temat prokreacji i kwestii związanych z rolą płci, równouprawnieniem w związkach, zapobieganiem, a także niwelowaniem problemu przemocy seksualnej grupy minimum 200 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Słupsk.
 
Edukacja uczniów zostanie również uzupełniona o wykłady z zakresu edukacji seksualnej, przeznaczone dla grupy minimum 50 rodziców/ opiekunów uczniów słupskich szkół.
Dodatkowo, zaplanowano zorganizowanie bezpłatnego cyklu szkoleń z zakresu edukacji seksualnej w celu wyszkolenia grupy minimum 10 „młodzieżowych edukatorów seksualnych”, działających w ramach Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” na terenie miasta Słupsk, co zapewni kontynuację działań edukacyjnych po zakończeniu projektu.