Głównym celem “Akademia Zdrowia dla dzieci i młodzieży”  jest rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia, w tym właściwych nawyków żywieniowych, roli aktywności fizycznej, ale także edukacji seksualnej dla młodzieży. Oprócz takich działań jak wykłady i warsztaty przewidziane są również spotkania informacyjne z rodzicami i opiekunami oraz różne typy badań lekarskich i konsultacji indywidualnych.
W ramach Akademii odbywają się:
  • wykłady, warsztaty i zajęcia grupowe odnoszące się do edukacji i profilaktyki zdrowotnej
  • konsultacje indywidualne z lekarzami i innymi specjalistami związane z tematyką zdrowia
  • badania profilaktyczne
  • półkolonie, kolonie i obozy zdrowotne
 
Działania te są realizowane w przedszkolach, szkołach,  na terenie sklepów medycznych SCE „Flandria”, w biurach koordynatorów regionalnych i salach wolontariatu oraz w siedzibach innych organizacji.
Odbiorcami projektu są dzieci, młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie – mieszkańcy poszczególnych regionów.
  Realizowane projekty: