Partnerzy

SWP „Flandria” współpracuje z lekarzami,  rehabilitantami, placówkami medycznymi w poszczególnych regionach. Podpisane umowy o współpracy, umożliwiają naszym członkom korzystanie z rabatów na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

SWP „Flandria” zawiera także  umowy partnerskie  pomiędzy organizacjami lub pomiędzy organizacjami a administracją publiczną/jednostkami podlegającymi administracji z reguły na potrzeby realizacji jakiegoś projektu lub programu.

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

  • Centrum Medyczne CenterMed

  • Stowarzyszenie Medycyna Polska

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej

  • Rada Osiedla Umultowo

  • Rada Osiedla Stare Winogrady

  • II Lieceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

  • Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu

  • To Be Fit Karolina Wiśniewska