„Patrząc w przyszłość- pamiętaj o zdrowiu”

Projekt współfinansowany ze środków Gminy  Miasta Inowrocław.
Akcja profilaktyczna ma na celu umożliwienie skorzystania z pakietu bezpłatnych badań pozwalających na wykrycie chorób i nieprawidłowości poszczególnych układów.
Coroczna akcja profilaktyczna ma na celu uświadomienie konieczności ciągłej kontroli stanu zdrowia. Przeznaczona jest dla mieszkańców Inowrocławia.
Planując badania chcieliśmy zwrócić uwagę na choroby układu krążenia, układu hormonalnego, hormony tarczycy, hormon PSA), wątroby, nerek, onkologiczne (markery nowotworowe pozwalające na wykrycie nowotworu m.in. jelita grubego, jajników, jąder, układu pokarmowego, piersi), reumatologiczne.
Projekt trwał od 1 marca do 31 grudnia 2021r.
Zależało nam, aby jak najwięcej osób wprowadziło u siebie nawyk dbania o siebie, ale również o swoich bliskich. Systematyczne badania pozwolą kontrolować swoje wyniki i w razie potrzeby szybko interweniować u specjalisty.
Dzięki realizacji tego projektu stworzyliśmy możliwość skorzystania z konsultacji w jednym, wybranym przez pacjenta dniu. Okazję dla osób niepełnosprawnych, by bez barier architektonicznych i finansowych mogły dokonać niezbędnych badań. Dajemy szansę na wykrycie nieprawidłowości we wcześniejszej fazie, dzięki czemu pacjent trafi szybciej do specjalisty, a koszty ewentualnego leczenia będą niższe.
Projekt wpisuje się w Plan Strategiczny SWP „Flandria” na lata 2021-2023 gdzie działania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia są jednym z priorytetów oraz „Strategię rozwoju województwa kujawsko- pomorskiego do 2030 roku- Strategia Przyspieszenia 2030+” gdzie jako jedne z kluczowych dla celu Zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo wskazano „(…) działania mające na celu zmiany postaw społeczeństwa w zakresie pożądanych zachowań prozdrowotnych- służyć temu będzie rozwój profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia”.
 
team-member-1

Agnieszka Smolińska

Koordynator Badań

+48 664 999 885