„Patrząc w przyszłość- pamiętaj o zdrowiu 2023”

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Inowrocław.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” działające w obszarze profilaktyki zdrowotnej i aktywizacji, rozpoczyna coroczną akcję profilaktyczną „Patrząc w przyszłość- pamiętaj o zdrowiu”, która rusza już od 1 marca 2023r.

Akcja profilaktyczna skierowana jest do mieszkańców Inowrocławia, ma na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu oraz uświadamianie o ciągłej kontroli stanu zdrowia. Odbywa się w wybranych centrach laboratoryjnych. Planując te badania Stowarzyszenie pragnęło zwrócić uwagę na choroby układu krążenia, układu hormonalnego, choroby wątroby, nerek, wad postawy oraz schorzeń onkologicznych i reumatologicznych. Poprzez badania laboratoryjne pragną wpoić mieszkańcom nawyk systematycznego badania się i dbania o zdrowie.

Projekt trwa od 1 marca do 30 listopada 2023r.

Zależało nam, aby jak najwięcej osób wprowadziło u siebie nawyk dbania o siebie, ale również o swoich bliskich. Systematyczne badania pozwolą kontrolować swoje wyniki i w razie potrzeby szybko interweniować u specjalisty.

Dzięki realizacji tego projektu stworzyliśmy możliwość skorzystania z konsultacji w jednym, wybranym przez pacjenta dniu. Okazję dla osób niepełnosprawnych, by bez barier architektonicznych i finansowych mogły dokonać niezbędnych badań. Dajemy szansę na wykrycie nieprawidłowości we wcześniejszej fazie, dzięki czemu pacjent trafi szybciej do specjalisty, a koszty ewentualnego leczenia będą niższe.

Projekt wpisuje się w Plan Strategiczny SWP „Flandria” na lata 2021-2023 gdzie działania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia są jednym z priorytetów oraz „Strategię rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+” gdzie jako jedne z kluczowych dla celu Zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo wskazano „(…) działania mające na celu zmiany postaw społeczeństwa w zakresie pożądanych zachowań prozdrowotnych – służyć temu będzie rozwój profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia”.

team-member-1

Agnieszka Smolińska

Koordynator Badań

+48 664 999 885