Akademia zdrowia – Umultowo 2022

Termin realizacji: 04.03.2022 – 30.11.2022
Dofinansowanie: 7 406,00 zł ze środków budżetowych Miasta Poznania


W ramach projektu planowana jest kontynuacja i rozwój działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów zamieszkujących osiedle Poznania gdzie oferta działań dla tej grupy odbiorców jest niewystarczająca lub znacznie mniejsza niż w innych częściach miasta. Prowadzone działania będą skoncentrowane na osiedlu Umultowo.
Projekt będzie wspierał rozwój istniejącego tam nieformalnego klubu seniora spotykającego się w siedzibie lokalnej Rady Osiedla. Celem projektu jest pobudzenie seniorów z terenu osiedla Umultowo do podejmowania wspólnych działań i aktywności fizycznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących wydarzeń na rzecz uczestników projektu:

  • cykl spotkań gimnastyka w wodzie – 9 sp.

  • cykl spotkań gimnastyka ogólnorozwojowa – 8 sp.

  • cykl zajęć z jogi- 8 sp.

  • wydarzenie kulturalne- jedno wyjście do kina

Osiedle Umultowo jest rejonem Poznania mocno oddalonym od centrum miasta, gdzie skupia się zdecydowana większość wydarzeń i aktywności również tych dedykowanych seniorom, jednak mieszkańcy osiedla Umultowo wskazują potrzebę wspierania działań w formie finansowej i merytorycznej na terenie osiedla, dlatego część działań będzie realizowana właśnie tam. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły przez cały czas trwania projektu. Informacja o projekcie (promocja) będzie miała miejsce poprzez: strona www.flandria.pl, w siedzibie Rady Osiedla Umultowo oraz w nieformalnym klubie seniora z osiedla Umultowo. Działania będą realizowane przez osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobami starszymi, specjalistów w poszczególnych dziedzinach. W ramach koordynowania projektem będą prowadzone następujące działania: rekrutacja uczestników, opracowanie harmonogramów spotkań, nadzór nad prawidłową realizacją zadań, rozliczenie projektu.