Aktywizacja i profilaktyka

Nasza organizacja działa w obszarze szeroko rozumianego zdrowia tj. zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Szerzymy idee: wzajemnej pomocy, solidarności międzyludzkiej, równości, życzliwości, rzetelności i otwartości.
Realizacja celów statutowych SWP „Flandria” opiera się na różnych działaniach dotyczących profilaktyki, aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ochrony praw różnych grup pacjentów.
 
Działania te prowadzone są w ramach różnych projektów:
  • Akademii Zdrowia dla dzieci i młodzieży
  • Akademia Zdrowia dla dorosłych
  • Kluby seniorów „Aktywni 50+”
Realizowane projekty są uzupełniane poprzez szereg usług mających na celu wypełnianie luki pomiędzy publiczną a prywatną opieką zdrowotną, takich jak:
  • oferta sklepów medycznych i wypożyczalni – współpraca z SCE „Flandria”
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
  • wolontariat domowy
  • Poradnia Leczenia Bólu
W przyszłości planowane jest rozwijanie kolejnych usług dostosowanych do potrzeb społecznych m.in. spójnej oferty opieki domowej integrującej pomoc medyczną, socjalną oraz wsparcie informacyjne.
 
Każde z  podejmowanych działań opiera się na aktywnym wolontariacie i świadomym członkostwie.