Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski – TRWAŁOŚĆ

Informujemy, że z dniem 31 marzec 2023 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI”  nr RPWP.07.02.02-30-0004/19 realizowanego w ramach WIELKOPOLSKEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie udzielania świadczeń:

  • w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki (Centrum usług domowych, Centrum Teleopieki)

od 01 kwietnia  2020 r. do 28 lutego 2023 wsparciem objęliśmy 426 osób niesamodzielnych z obszaru powiatu poznańskiego gmina Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kleszczewo, Buk, Stęszew, Komorniki, Mosina osiągając z nadwyżką założone w projekcie rezultaty.

  • w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki (Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych)

od 01 kwietnia  2020 r. do 28 lutego 2023 wsparciem objęliśmy 101 osób – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z obszaru powiatu poznańskiego gmina Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kleszczewo, Buk, Stęszew, Komorniki, Mosina osiągając z nadwyżką założone w projekcie rezultaty.

  • w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki (Dziennego Domu Opieki Medycznej)

od 01 kwietnia  2020 r. do 31 marca 2023 r. wsparciem objęliśmy 100 osób niesamodzielnych z obszaru powiatu poznańskiego gmina Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kleszczewo, Buk, Stęszew, Komorniki, Mosina  osiągającym tym samym założone w projekcie rezultaty.

TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie:

Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania utworzonych 20 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym: opiekun (16 os.), psycholog (1 os.), pielęgniarki (2 os.), fizjoterapeuta (1 os.), w okresie 33 mc. po zakończeniu projektu, tj. do 31.12.2025 roku.

Trwałość powstałego DDOM przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu będzie realizowana poprzez:

  1. udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych
  2. świadczenie usług finansowanych z opłat pobieranych w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu,
  3. zapewnienie utrzymania gotowości do wykonywania usług DDOM i przy jednoczesnym prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości korzystania z usług DDOM (w przypadku braku finansowania ze środków w publicznych lub chętnych na korzystanie z odpłatnych świadczeń).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług.

Zintegrowane Centrum Opieki – Centrum usług domowych, Centrum Teleopieki, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Pragniemy poinformować, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych (os. starsze i/lub z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów faktycznych)  i co najmniej do 31.12.2025 w ramach trwałości rezultatów projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług w formie: zintegrowanych nowoczesnych rozwiązań IT tworzących system teleopieki oraz wsparcia ze strony opiekunów (m.in. wizyty domowe: wstępne, informacyjne, profilaktyczne i monitorujące), a także zespołu specjalistów (psycholog, fizjoterapeuta, pielęgniarka).

Od 01.03.2023 do 31.12.2023 MIESZKAŃCY GMIN: KÓRNIK, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, STĘSZEW a od 01.04.2023 do 31.12.2023 MIESZKAŃCY GMINY BUK mogą korzystać z ww. działań NIEODPŁTANIE (dzięki finansowaniu uzyskanemu ze środków budżetowych poszczególnych gmin).

MIESZKAŃCY GMIN: DOPIEWO, SUCHY LAS, MOSINA mogą korzystać z ww. działań ODPŁATNIE.

Osoby zainteresowane odpłatnym korzystaniem z pakietu usług domowych i teleopieki zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 502 215 531.

 

Zintegrowane Centrum Opieki – Dzienny Dom Opieki Medycznej

Pragniemy poinformować, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych i co najmniej do 31.12.2025 w ramach trwałości rezultatów projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych – min. 10 osób).

Od dnia 01 kwietnia  2023 r. pobyt w DDOM jest odpłatny, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane odpłatnym pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem  606 397 032  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

W przypadku włączenie świadczeń realizowanych przez DDOM do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez NFZ, pobyt w placówce ponowie będzie bezpłatny, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin:  Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kleszczewo, Buk, Stęszew, Komorniki, Mosina.