Mycie okien u seniorów – edycja 2023

Celem zadania jest zapewnienie uprawnionym seniorom dostępu do usługi polegającej na umyciu okien w ich mieszkaniach znajdujących się w granicach administracyjnych Poznania.
Zadanie adresowane jest do osób, które spełniają niżej wymienione kryteria tj .: mają 80 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu i są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która jest niepełnosprawna lub długotrwale chora lub niesamodzielna.

Usługa u jednego seniora będzie wykonana tylko jeden raz w okresie realizacji projektu i obejmie umycie szyby z obu stron, ram okiennych i parapetów. W ramach usługi nie będą zdejmowane firany, zasłony, rolety i żaluzje. Nie będą pobierana żadne opłaty za ww. usługę, w tym za dojazd do miejsca zamieszkania seniora.

Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych miasta Poznania