Akademia zdrowia – Stare Winogrady 2020 (10000 zł) – 35 uczestników

Miejsce: Stare Wingorady Poznań

Zrealizowane działania:

  • Nordic Walking (7 sp. – 10 os. );
  • wyjścia na wydarzenia kulturalne ( udział w spektaklu teatralnym „Dom Bernardy Alba” 16 os. oraz w seansie kinowym „Szarlatan” – 20 os.);
  • wycieczka jednodniowa (realizacja wycieczki do Bębnikąta w której uczestniczyło 18 os. Udział w wycieczce również wiązał również się z podejmowaniem aktywności fizycznej w formie: spacerów po terenach zielonych, grzybobraniu oraz zorganizowanych zajęciach jogi na świeżym powietrzu. Jest to forma mobilizująca do ruchu również osoby, które nie uczestniczyły w innych rodzajach aktywności fizycznej);
  • otrzymanie upominku świątecznego (bożonarodzeniowego) i poczęstunku – upominek został dostarczony przez koordynatora projektu do każdego uczestnika z osobna.

Wartości liczbowe poszczególnych rezultatów, efektów zostały określone na podstawie listy obecności na zajęciach/wydarzeniach.

Ze względu na sytuację pandemiczną, część środków została przeniesiona na poczet zrealizowania upominków i poczęstunku świątecznego, ponieważ w tym okresie inne formy aktywności nie były możliwe do zrealizowania.