Akademia zdrowia 2020 (13000 zł) – 82 uczestników

Miejsce: Umultowo, Stare Wingorady Poznań

Zrealizowane działania:

Dzięki zorganizowanym aktywnością uczestniczy projektu systematycznie uczestniczyli we wspólnych aktywnościach społecznych i fizycznych. Dzięki dogodnej lokalizacji zajęć organizowanych w ramach projektu oraz niższej cenie niż komercyjna, seniorzy chętnie uczestniczyli w zajęciach, dzięki czemu zwiększyli oni swoją aktywność społeczną i fizyczną. Działania projektowe wspierają działalność nieformalnych klubów seniora funkcjonujących na osiedlach Stare Winogrady i Umultowo. Seniorzy Ci po zakończeniu realizacji działań projektowych nadal utrzymują z sobą kontakt pośredni i bezpośredni oraz jeśli mają ku temu możliwość to bardzo chętnie organizują sobie wspólne spotkania.

Bezpośrednimi efektami projektu był udział seniorów w następujących aktywnościach:

  • joga (10 sp. x 15 os.)
  • gimnastyka ogólnorozwojowa (10 sp. x 18 os.)
  • gimnastyka w wodzie (10 sp. x 16 os.)
  • Nordic Walking ( 2 sp. – 5 os. )
  • spotkania tematyczne ( 2 sp. x 23 os.- wyższa frekwencja osób niż zakładano. Spotkanie nr 1, temat:”Autoterapia jamy brzusznej”. Spotkanie nr 2, temat: „Budowanie odporności na jesień (metody naturalne, odżywanie, suplementacja, regeneracja”)
  • wyjście na wydarzenia kulturalne ( udział w spektaklu teatralny „Wiśniowy sad” 25 os.)
  • wycieczka jednodniowa (realizacja wycieczki do Śmiełowa i Wrześni w której uczestniczyło 20 os. Udział w wycieczce również wiązał również się z podejmowaniem aktywności fizycznej (spacery), jest to forma mobilizująca do ruchu również osoby które nie uczestniczyły w innych rodzajach aktywności fizycznej).
  • otrzymanie upominku świątecznego (bożonarodzeniowego) – upominek został dostarczony przez koordynatora projektu do każdego uczestnika z osobna.