Projekt „Aktywna integracja seniorów”

Projekt „Aktywna integracja seniorów” jest stworzony z myślą o mieszkańcach Osiedla Warszawskiego – Pomet – Maltańskie, którzy ukończyli 60 rok życia i chcą podtrzymywać swoją aktywność fizyczną oraz społeczną. Projekt zakłada współpracę z istniejącym na osiedlu Warszawskim Klubem Seniora „Cybinka”, który skupia seniorów z osiedla oraz jego okolic.

Zadaniem projektu jest aktywizacja i przeciwdziałanie samotności poprzez integrację i wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przez osoby starsze, w tym w:

a) spotkaniach integracyjno –kulturalnych, połączonych z koncertem i poczęstunkiem z okazji Dnia Seniora oraz Wigilii,

b) 3 wycieczkach wyjazdowych,

c) spektaklach w teatrze.

Projekt w szczególności bierze pod uwagę tych mieszkańców Osiedla Warszawskiego, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych w centrum miasta, ale chętnie przybędą na wydarzenie, które odbędzie się w bezpośrednim sąsiedztwie ich domostw. Uczestnicy projektu będą mieli dowolność w dobieraniu aktywności odpowiednich dla siebie zapisując się na poszczególne spotkania/zajęcia.

Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych miasta Poznania

wartość dofinansowania 20 000,00 zł