Chcesz działać ?

KIM JEST WOLONTARIUSZ?

Definicja:
Osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia poświęca czas na świadczenie usług lub wytwarzanie dóbr na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych, szerszej społeczności lub środowiska naturalnego. Działanie to ma formę pracy na rzecz innych i jest określane jako praca społeczna, praca niezarobkowa lub wolontariat.
Wolontariusz nie jest pracownikiem, bo za swoją pomoc nie pobiera wynagrodzenia. Wykonuje on swoje świadczenia na podstawie porozumienia, a nie umowy o pracę.
Wolontariuszem w SWP Flandria może być osoba, która dobrowolnie chce podjąć się udzielania wsparcia innym ludziom często będącym w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przed podjęciem tego zadania wolontariusze biorą udział w szkoleniach wstępnych lub uzupełniających (np. praca z osobą starszą, praca z dziećmi, szkolenia motywacyjne). 
Jeżeli zadania wykonywane w ramach wolontariatu wymagają  specjalistycznych kwalifikacji, wolontariusz powinien spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju oraz zakresu wykonywanych świadczeń. 
 
KOGO SZUKAMY?
 
Jeżeli jesteś osobą empatyczną, pełną energii do działania, odpowiedzialną i chcesz podzielić się swoim czasem i potencjałem z potrzebującymi wsparcia, to czekamy właśnie na Ciebie!
Poszukujemy osób gotowych do współpracy, podjęcia dobrowolnych i bezpłatnych działań na rzecz osób potrzebujących, zgodnie z własnymi możliwościami i kompetencjami.
Poszukujemy wolontariuszy w zakresie:
– przeprowadzania akcji profilaktycznych, warsztatów/wykładów prozdrowotnych, wykładów tematycznych (Oferta skierowana dla studentów, specjalistów we własnej dziedzinie np. fizjoterapeutów, podologów, dietetyków, pielęgniarek, którzy posiadają wiedzę i odpowiednie kompetencje);
– pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, pomoc rodzinom/ osobom w kwarantannie (udzielenie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przeciwdziałaniu osamotnieniu poprzez m.in. rozmowę, wspólne spędzanie czasu, dostarczanie książek z biblioteki, czytanie książek/prasy, pomoc w zakupach, odbieraniu poczty, wyprowadzaniu psów itp.);
– udzielenia korepetycji/ pomocy w nauce (oferta skierowana dla studentów, nauczycieli, uczniów, którzy posiadają wiedzę, kompetencje oraz chęci do pracy z dziećmi, które wymagają wsparcia w nauce- z uwagi na aktualną sytuację w formie zdalnej);
– wsparcie działań  SWP „Flandria” (wsparcie  w organizowaniu imprez, wydarzeń);
– inne formy  (w zależności od  potrzeb oraz kreatywności wolontariuszy).
 
  • Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem innym dać coś bardzo potrzebnego i ważnego.
  • Zdobywasz ciekawe doświadczenia zawodowe, którymi potem możesz wzbogacić swoje CV.
  • Poznajesz ludzi i instytucje, działające w interesującej cię branży.
  • Jeśli jeszcze do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny, w której chciałbyś potem pracować.
  • Wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie takich cech jak: umiejętność działania w zespole, zorganizowanie, pomysłowość, kreatywność, zdolności przywódcze, altruizm itp.
  • Twoje umiejętności takie jak np. znajomość języków obcych, przedmiotów ścisłych, programów komputerowych, zdolności muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą okazać się nieocenione.
*** DZIAŁANIA W REGIONIE TYMCZASOWO WSTRZYMANE ***