Potrzebujesz pomocy ?

W ramach świadczonych zadań wolontariusze pomagają swoim podopiecznym poprzez dotrzymywanie towarzystwa, rozmowę, aktywizację społeczną dostosowaną do indywidualnych możliwości  podopiecznego np.: gry słowne, treningi pamięci, spacery, zachęcanie do podtrzymywania relacji społecznych. Z pomocą nowoczesnych technologii uczą jak poruszać się w świecie wirtualnym. Wyszukują i udzielają informacji o wydarzeniach społeczno-kulturalnych z miasta Poznania. Pomagają w drobnych czynnościach życia codziennego np. zakupy, sprawy urzędowe, by ułatwić i poprawić jakość życia seniorów.
Świadczona pomoc jest  realizowana dla seniorów uczestniczących w projekcie: „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020