Akademia zdrowia – Stare Winogrady (9000 zł) – 37 uczestników

Miejsce: Stare Winogrady Poznań

Zrealizowane działania:

Korzystanie z Term Maltańskich – 3 wejścia, łącznie 13 osób x 2,5 godz.;

Spacer z przewodnikiem po Poznaniu – 15 osób;

Jednodniowa wycieczka krajoznawcza do Giecza i Gniezna – 22 osoby;

Udział seniorów w spotkaniach o charakterze integracyjno – kulturalnym – spotkanie z okazji Dnia Seniora, Spotkanie gwiazdkowe: łącznie 31 osób ( Dzień Seniora – 26 osób, Spotkanie gwiazdkowe – 27 osób),

Udział seniorów w wydarzeniach kulturalnych – spektakle teatralne, wydarzenia muzyczne –
3 wyjścia, łącznie 37 osób, ( spektakl „Kalina” – 17 osób, spektakl „Przyjęcie dla głupca” –
16 osób, spektakl „Wiśniowy sad” – 6 osób).

Udział seniorów w wykładach tematycznych (m.in. poświęconych zdrowemu stylowi życia) – 6 spotkań: (Linia życia – kobiety ważne w naszym życiu – 19 osób, Zioła, które leczą – 19 osób, Sposoby radzenia sobie z bólem – 14 osób, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
„Co młodzi widzą w tych telefonach?” – 16 osób, Dzień Niepodległości we wspólnym śpiewaniu piosenek patriotycznych – spotkanie z animatorem senioralnym – 18 osób, Prawo na co dzień – spotkanie z radcą prawnym – 20 osób.)