Akademia zdrowia – Stare Wingorady 2019 (9000 zł) – 31 uczestników

Miejsce: Stare Wingorady Poznań

Zrealizowane działania:

Korzystanie przez seniorów z Term Maltańskich – 3 wejścia, łącznie 16 osób x 2,5 godz.,

Jednodniowa wycieczka krajoznawcza do Kalisza – 21 osób,

Udział seniorów w spotkaniach o charakterze integracyjno – kulturalnym – spotkanie z okazji Dnia Seniora oraz Spotkanie gwiazdkowe: łącznie 31 osób ( Dzień Seniora – 23 osoby, Spotkanie gwiazdkowe : 27 osób);

Udział Seniorów w wydarzeniach kulturalnych – spektakle teatralne, seanse filmowe –
2 wyjścia, łącznie 26 osób ( spektakl „Pan Tadeusz – 20 osób, seans filmowy – ” Na bank się uda” – 21 osób)

Udział seniorów w wykładach tematycznych (m.in. poświęconych zdrowemu stylowi życia):
6 spotkań ( Występ dziecięcy – 16 osób, Występ grupy Raj Seniora – 20 osób, Wykład
z kosmetologiem – 15 osób,

spotkanie z farmaceutą – 20 osób, spotkanie z fizjoterapeutą – 2 spotkanie; pierwsze spotkanie 16 osób, drugie spotkanie 19 osób )