Fundacja Wzajemnej Pomocy została utworzona w marcu 1997 roku. Jej głównym zadaniem jest propagowanie myśli wzajemnościowej w regionie kujawsko-pomorskim jak  i na terenie całego kraju. Idea stowarzyszeń wzajemnościowych, których przykładem jest Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” zakłada ułatwienie społeczeństwu dostępu do usług zdrowotnych na korzystnych warunkach, a także promowanie zdrowia.

W 2000 roku nasza Fundacja wystąpiła z inicjatywą zrzeszenia organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w jednej organizacji, dzięki czemu powstał „Związek Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W latach 2012-2014 Fundacja była jednym z realizatorów międzynarodowego projektu partnerskiego LLP Leonardo da Vinci „Szkolenie dla pracowników opieki domowej w ramach lokalnych inicjatyw zdrowotnych (CARETRAINING)”. Projekt CARETRAINING koncentrował się na wymianie dobrych praktyk i narzędzi edukacyjnych pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w szkolenie pracowników opieki domowej i świadczenie usług opiekuńczych (zarówno na poziomie medycznym jak i społecznym) w trzech krajach partnerskich: Polsce, Belgii i na Węgrzech. Zdobyte doświadczenie zaowocowało stworzeniem Zintegrowanych Centrów Opieki i Teleopieki  w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.

We wszystkich działaniach Fundacja Wzajemnej Pomocy jest wspierana przez Federację Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii.