Akademia zdrowia – Stare Winogrady 2021

Termin realizacji: 07.03.2021 – 31.12.2021
Dofinansowanie: 10 000,00 zł ze środków budżetowych Miasta Poznania
Projekt „Akademia zdrowia – Stare Winogrady 2021″ będzie stanowił kontynuację działań realizowanych na terenie osiedla Stare Winogrady na rzecz osób starszych. Zakładamy dalsze wsparcie w funkcjonowaniu i rozwój nieformalnego klubu seniora funkcjonującego na tym terenie. oraz wspieranie innych mieszkańców Starych Winograd w wieku emerytalnym w podtrzymywaniu aktywności fizycznej oraz społecznej. SWP Flandria realizowało działania dla tej grupy w latach 2016 – 2020 r. Kolejna edycja projektu umożliwi dalszą aktywizację seniorów, którzy uczestniczyli w działaniach w latach poprzednich oraz pozwoli na zaktywizowanie osób dotychczas niebiorących udziału w tych spotkaniach. Każdego roku udaje się zaktywizować nowych uczestników. Zadaniem projektu jest umożliwienie uczestnikom aktywnego spędzania czasu, korzystanie z infrastruktury miejskiej sprzyjającej aktywności fizycznej, a także zachęcanie i motywowanie do integracji. W roku 2021 lokalni seniorzy wyrazili zainteresowanie w szczególności aktywnościami, które można realizować w plenerze oraz związanymi z aktywnością fizyczną. Ważne będą również działania umożliwiające spotkania i integrację nawet przy zachowaniu reżimu sanitarnego. W ramach „Akademii…” będą organizowane również wydarzenia dla seniorów mniej mobilnych, dla których przemieszczanie się po mieście sprawia trudność – część działań będzie realizowana na terenie osiedla, aby seniorzy mogli na nie łatwo dotrzeć. Poszczególne aktywności będą odbywały się cyklicznie od marca do grudnia, jednakże z możliwością przesunięcia ich między miesiącami, aby dostosować się do zmieniających się obostrzeń wynikających z pandemii. W ramach projektu zakłada się: realizację cyklu gimnastyki dla osób starszych (joga), wyjście na Termy Maltańskie, wycieczkę jednodniową, wspólne wyjścia do miejsc kultury ( kino, teatr), spotkania okazjonalne (Dzień seniora, spotkanie gwiazdkowe z upominkami). W ramach koordynowania projektem będą prowadzone następujące działania: rekrutacja uczestników, opracowanie harmonogramów spotkań, nadzór nad prawidłową realizacją zadań, rozliczenie projektu.
Projekt jest rekomendowany przez Radę Osiedla Stare Winogrady.