Partnerzy

SWP „Flandria” współpracuje z lekarzami,  rehabilitantami, placówkami medycznymi w poszczególnych regionach. Podpisane umowy o współpracy, umożliwiają naszym członkom korzystanie z rabatów na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

SWP „Flandria” zawiera także  umowy partnerskie  pomiędzy organizacjami lub pomiędzy organizacjami a administracją publiczną/jednostkami podlegającymi administracji z reguły na potrzeby realizacji jakiegoś projektu lub programu.